Авторизация
Закрыть
Алғашқы жел электр станциясы
«Самрұқ-Энерго» АҚ Мемлекет басшысы тапсырмасын және Қазақстан Үкіметімен болжанған даму жолын орындай отырып, Жаңартылған энергия көздерін (ЖЭК) игеруге кірісті. ЖЭК бойынша жобаларды жүзеге асыру үшін жылдың 27 маусым 40481-1901-ЖШС тіркеу нөмірімен "Samruk-Green Energy" ЖШС-не кіретін "Бірінші жел электр станциясы" ЖШС еншілес компаниясы құрылды. "Бірінші жел электр станциясы" ЖШС жаңартылған энергия көздерін пайдалана отырып, энергия өндірісі саласында қызметтерді жүзеге асыратын қарқынды өсіп келе жатқан кәсіпорын болып табылады.